Stav: Ukončená

Serverový čas: 14.07.2024 19:45

Karta obstarávania #012/2021/§117
Odborné prehliadky a odborné skúšky VZT ZZ vrátane údržby v správe BPMK, s.r.o.

Informácie

ID zákazky
10786
Názov predmetu
Odborné prehliadky a odborné skúšky VZT ZZ vrátane údržby v správe BPMK, s.r.o.
Číslo spisu
012/2021/§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
42 360,00 EUR
Hlavný CPV
71632000-7 - Technické skúšky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Odborné prehliadky a odborné skúšky VZT ZZ vrátane údržby v správe BPMK, s.r.o.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

S úspešným uchádzačom bude uzavretá Rámcová dohoda na dobu 12 mesiacov resp. vyčerpania finančného limitu 42 360 Eur bez DPH.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.02.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Ladislav Lipták
ladislav.liptak@bpmk.sk
+421 557871350

Dokumenty