Stav: Ukončená

Serverový čas: 05.10.2022 03:32

Karta obstarávania #012/2021/§117
Odborné prehliadky a odborné skúšky VZT ZZ vrátane údržby v správe BPMK, s.r.o.

Komunikácia