Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.09.2021 18:21

Karta zákazky #IKT/NCZI/2020-004 B
IKT/NCZI/2020-004 - Výpočtová technika (Notebook, Tlačiareň, Monitor) II

Táto zákazka je súčasťou DNS #IKT/NCZI/2020 IKT pre potreby NCZI

Informácie

ID zákazky
10861
Názov predmetu
IKT/NCZI/2020-004 - Výpočtová technika (Notebook, Tlačiareň, Monitor) II
Kategória DNS
kancelárske stroje a počítačové zariadenia
Číslo spisu
IKT/NCZI/2020-004 B
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
35 844,35 EUR
Hlavný CPV
30000000-9 - Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov
Doplňujúci CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je kúpa novej nepoužitej výpočtovej techniky, vrátane dodania pre potreby verejného obstarávateľa a likvidácia obalov.
Predmet dodania sú dve varianty notebook, variant I je určený pre dátového analytika, systémového administrátora, grafika, špecialistu a variant II pre bežnú kancelársku prácu.
Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
24.02.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
24.02.2021 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Národné centrum zdravotníckych informácií
Adresa
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Miriama Ištvánová
miriama.istvanova@nczisk.sk
+421 918184678

Dokumenty