Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 01.08.2021 22:34

Karta DNS #IKT/NCZI/2020
IKT pre potreby NCZI

Informácie

ID zákazky
9293
Názov predmetu
IKT pre potreby NCZI
Číslo spisu
IKT/NCZI/2020
Číslo z vestníka EU
2020/S 207-501756
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
9 995 000,00 EUR
Hlavný CPV
48000000-8 - Softvérové balíky a informačné systémy
Doplňujúci CPV
30000000-9 - Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov
48800000-6 - Informačné systémy a servery
48100000-9 - Softvérový balík pre konkrétne odvetvie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS na kúpu a dodanie tovaru, ktorý je bežne dostupný na trhu a ktorý je zaradený podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu CPV kódov 48100000-9 softvérové balíky, 48800000-6 Informačné systémy a servery a 30000000-9 Kancelárske stroje a počítačové zariadenia.

Poznámka

Vzhľadom na rôznorodosť tovarov, ktoré bude verejný obstarávateľ obstarávať v rámci zriadeného DNS, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo stanoviť kritéria na vyhodnotenie ponúk pri každej výzve na predkladanie ponúk individuálne. Tieto kritériá následne verejný obstarávateľ uvedie v súťažných podkladoch pri každej výzve na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť sa pri jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS či sa použije elektronická aukcia alebo nie a to v závislosti od obstarávaných tovarov.

Verejný obstarávateľ si v zmysle § 61 ods. 4 ZVO vyhradzuje právo v jednotlivých výzvach určiť lehotu na predkladanie ponúk kratšiu ako 10 dní dohodou so záujemcami.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť zmluvné podmienky v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí o zaradenie do DNS
23.11.2020 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
23.11.2020 11:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
23.11.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Národné centrum zdravotníckych informácií
Adresa
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Janka Kavčiaková
janka.kavciakova@nczisk.sk
+421 905377496

Dokumenty

softvérové balíky

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
48100000-9 - Softvérový balík pre konkrétne odvetvie
Doplňujúci CPV
48200000-0 - Softvérový balík na vytváranie sietí, pre internet a intranet
48300000-1 - Softvérový balík na vytváranie dokumentov, kreslenie, vytváranie obrázkov, harmonogramov a zlepšovanie produktivity
48400000-2 - Softvérový balík na obchodné transakcie a osobné podnikanie
48500000-3 - Softvérový balík na komunikáciu a pre multimédiá
48600000-4 - Databázový a operačný softvérový balík
48700000-5 - Obslužné programy softvérových balíkov
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

informačné systémy a severy

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
48000000-8 - Softvérové balíky a informačné systémy
Doplňujúci CPV
48800000-6 - Informačné systémy a servery
48900000-7 - Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

kancelárske stroje a počítačové zariadenia

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
48000000-8 - Softvérové balíky a informačné systémy
Doplňujúci CPV
30000000-9 - Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Zákazky