Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.10.2021 19:17

Karta obstarávania #BBRSC/002/2021
"Dodanie nových podvozkov kategórie N3G v prevedení 4 x 4.2 v celkovom počte 18 ks s príslušnými nadstavbami"

Informácie

ID zákazky
10957
Názov predmetu
"Dodanie nových podvozkov kategórie N3G v prevedení 4 x 4.2 v celkovom počte 18 ks s príslušnými nadstavbami"
Číslo spisu
BBRSC/002/2021
Druh postupu
Prípravné trhové konzultácie
Typ šablóny
Prípravné trhové konzultácie
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Hlavný CPV
34143000-1 - Vozidlá na zimnú údržbu ciest
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom pripravovaného plánovaného verejného obstarávania bude dodanie nových podvozkov sériovo vyrábaných nákladných vozidiel kategórie N3G v prevedení 4 x 4.2 s príslušnými nadstavbami a každé vozidlo bude vybavené snehovou radlicou krídlového typu. Predmet zákazky bude slúžiť najmä pre účely výkonu zimnej údržby ciest ako viacúčelový sypač na posyp prostredníctvom inertného posypového materiálu, chemickej posypovej soli a roztokom soľanky. V letnom období budú vozidlá využívané na prevoz bitúmenovej obaľovanej zmesi za tepla. Minimálne požadované technické parametre podvozkov a príslušných nadstavieb stanovené verejným obstarávateľom sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 Oznámenia – Predbežný opis predmetu zákazky.

Termíny

Lehota na prejavenie záujmu o účasť na prípravných trhových konzultáciách
05.03.2021 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Adresa
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Slovenská republika
Procesný garant
Katarína Jombíková
katarina.jombikova@bbrsc.sk
+421 918543284
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Dokumenty