Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.09.2021 10:37

Karta zákazky #HaMi 75/2020-001
Výzva č. 1 „Zabezpečenie odberu, prepravy a spracovanie nebezpečného odpadu kat. číslo 19 01 07 (popolček)“

Komunikácia