Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.09.2022 20:45

Karta zákazky #HaMi 75/2020-001
Výzva č. 1 „Zabezpečenie odberu, prepravy a spracovanie nebezpečného odpadu kat. číslo 19 01 07 (popolček)“

Informácie

ID zákazky
10969
Názov predmetu
Výzva č. 1 „Zabezpečenie odberu, prepravy a spracovanie nebezpečného odpadu kat. číslo 19 01 07 (popolček)“
Číslo spisu
HaMi 75/2020-001
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
262 954,95 EUR
Hlavný CPV
90510000-5 - Likvidácia a spracovanie odpadu
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je Zabezpečenie odberu, prepravy a spracovanie nebezpečného odpadu kat. číslo 19 01 07 (popolček). Súčasťou predmetu zákazky je preprava a skládkovanie odpadu, vrátane všetkých súvisiacich služieb.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.03.2021 11:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
03.03.2021 11:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Alexander Kanóc
kanoc@olo.sk
+421 949007350

Dokumenty