Stav: Ukončená

Serverový čas: 02.10.2023 23:17

Karta obstarávania #2021-20
Náhradné diely pre žeriavovú techniku.

Informácie

ID zákazky
10989
Názov predmetu
Náhradné diely pre žeriavovú techniku.
Číslo spisu
2021-20
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
32 020,00 EUR
Hlavný CPV
42414100-2 - Žeriavy
Doplňujúci CPV
42419100-7 - Časti žeriavov
50531400-0 - Opravy a údržba žeriavov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie a výmena- montáž pojazdových kolies mostných žeriavov označenia KPK MZDZE 9/6/19,5 č.1 a č.2 v nasledovnom rozsahu:

4 kompletné sady hnacích kolies (mat. 422 307)
4 kompletné sady hnaných kolies (mat. 422 307)
Hriadeľ (mat. 11 600)
Ložiská 22 322 W33
Ložiskové 90° domce
Axiálna vôľa vymedzená KM maticami

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.03.2021 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Machalíková
machalikova@olo.sk
+421 918110142

Dokumenty