Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.07.2021 18:26

Karta obstarávania #015/2021/VO-§117
Nákup a dodávka drenážnej malty a škárovacej hmoty pre potreby BPMK, s.r.o.

Komunikácia