Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.12.2022 03:01

Karta obstarávania #2021-12
Výdajníky vody s pripojením na rozvod pitnej vody

Komunikácia