Stav: Ukončená

Serverový čas: 19.09.2021 01:53

Karta obstarávania #2021-12
Výdajníky vody s pripojením na rozvod pitnej vody

Komunikácia