Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.09.2022 19:00

Karta obstarávania #2021-12
Výdajníky vody s pripojením na rozvod pitnej vody

Informácie

ID zákazky
10999
Názov predmetu
Výdajníky vody s pripojením na rozvod pitnej vody
Číslo spisu
2021-12
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Hlavný CPV
42968000-9 - Dávkovače
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je 25 ks výdajníkov vody s pripojením na rozvod pitnej vody s režimom výdaja vody horúca, izbová teplota, chladená voda, ich inštalácia a kompletný servis.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
10.03.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
10.03.2021 10:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Čukašová
cukasova@olo.sk
+421 911402431

Dokumenty