Stav: Ukončená

Serverový čas: 28.09.2023 15:39

Karta obstarávania #MK/A/2021/10458
Vyvolávací systém KPK

Informácie

ID zákazky
11019
Názov predmetu
Vyvolávací systém KPK
Číslo spisu
MK/A/2021/10458
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
11 181,00 EUR
Hlavný CPV
30236000-2 - Rôzne počítačové vybavenie
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Dodávka a montáž vyvolávacieho systému do KPK

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
05.03.2021 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Viktor Fenďa
viktor.fenda@kosice.sk
+421 556419244

Dokumenty