Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.09.2021 19:21

Karta zákazky #IKT/NCZI/2020-006
IKT/NCZI/2020-006 Licencie OpenTrust PKI a CMS

Táto zákazka je súčasťou DNS #IKT/NCZI/2020 IKT pre potreby NCZI

Informácie

ID zákazky
11081
Názov predmetu
IKT/NCZI/2020-006 Licencie OpenTrust PKI a CMS
Kategória DNS
softvérové balíky
Číslo spisu
IKT/NCZI/2020-006
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 120 000,000000 EUR
Hlavný CPV
48100000-9 - Softvérový balík pre konkrétne odvetvie
Doplňujúci CPV
48600000-4 - Databázový a operačný softvérový balík
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka licencií OpenTrust PKI a CMS pre 100 000 čipových kariet a servisná podpora na 24 mesiacov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.03.2021 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
15.03.2021 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Národné centrum zdravotníckych informácií
Adresa
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Miriama Ištvánová
miriama.istvanova@nczisk.sk
+421 918184678

Dokumenty