Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.11.2021 19:16

Karta obstarávania #MK/A/2021/09145
Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta

Komunikácia