Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.06.2023 09:55

Karta obstarávania #MK/A/2021/09145
Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta

Komunikácia