Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.07.2022 21:20

Karta obstarávania #MK/A/2021/09145
Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta

Komunikácia