Stav: Ukončená

Serverový čas: 19.08.2022 17:18

Karta obstarávania #MK/A/2021/09145
Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta

Komunikácia