Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.03.2024 16:07

Karta obstarávania #36773/2021
Vybudovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava II

Komunikácia