Stav: Ukončená

Serverový čas: 11.12.2023 10:17

Karta obstarávania #36773/2021
Vybudovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava II

Informácie

ID zákazky
11274
Názov predmetu
Vybudovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava II
Číslo spisu
36773/2021
Číslo z vestníka VO
16045 - MSP
Číslo z vestníka EU
2021/S 055-135375
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Stavebné práce
Predpokladaná hodnota
2 476 000,00 EUR
Hlavný CPV
45213280-9 - Stavebné práce na objektoch kompostovacích zariadení
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis

Predmetom zákazky je vybudovanie kompostárne č. 2 s cieľom spracovania biodegradovateľných odpadov s využitím technológie kompostovania pomocou polopriepustných membrán s kontrolovaným prevzdušňovaním základky.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
14.06.2021 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
14.06.2021 10:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Radoslav Bazala
radoslav.bazala@trnava.sk
+421 333236343
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+trnava&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Dokumenty

stavebná časť

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 523 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45253800-3 - Stavebné práce na kompostovacích zariadeniach
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

strojové zariadenia

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
922 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
42990000-2 - Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

nádoby na odpad

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
31 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy