Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 09.12.2023 19:11

Karta obstarávania #180/2021
Podávací stôl K1, prechodový stôl K1

Informácie

ID zákazky
11327
Názov predmetu
Podávací stôl K1, prechodový stôl K1
Číslo spisu
180/2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Hlavný CPV
42160000-8 - Zariadenia kotolní
Doplňujúci CPV
42320000-5 - Pece na spaľovanie odpadu
45111300-1 - Demontážne práce
45223100-7 - Montáž kovových konštrukcií
45223110-0 - Inštalácia kovových konštrukcií
51135000-7 - Inštalácia pecí
51135110-1 - Inštalácia spaľovní odpadu
51500000-7 - Inštalácia strojov a zariadení
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti:
Časť I: Výroba a dodanie podávacieho a prechodového stola.
Časť II: Montáž a inštalačné práce podávacieho a prechodového stola.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
01.04.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
01.04.2021 10:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Alexander Kanóc
kanoc@olo.sk
+421 949007350

Dokumenty

Časť I: Výroba a dodanie podávacieho a prechodového stola.

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
42160000-8 - Zariadenia kotolní
Doplňujúci CPV
42320000-5 - Pece na spaľovanie odpadu
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť II: Montáž a inštalačné práce podávacieho a prechodového stola.

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45111300-1 - Demontážne práce
Doplňujúci CPV
45223100-7 - Montáž kovových konštrukcií
45223110-0 - Inštalácia kovových konštrukcií
51135000-7 - Inštalácia pecí
51135110-1 - Inštalácia spaľovní odpadu
51500000-7 - Inštalácia strojov a zariadení
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy