Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.10.2023 01:48

Karta obstarávania #002/2021/VO-§117
Kuchynské linky pre potreby BPMK, s.r.o.

Informácie

ID zákazky
11337
Názov predmetu
Kuchynské linky pre potreby BPMK, s.r.o.
Číslo spisu
002/2021/VO-§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
18 700,00 EUR
Hlavný CPV
39141400-6 - Vstavané kuchyne
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka kuchynských liniek pre potreby BPMK, s.r.o.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Verejný obstarávateľ si v priebehu roka 2021 bude postupne podľa svojich potrieb objednávať dodávku kuchynských liniek do vyčerpania vysúťaženého finančného limitu.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.03.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Lukáš Bažik
lukas.bazik@bpmk.sk
+421 917366952

Dokumenty