Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 07.10.2022 14:07

Karta zákazky #001/2021-003
IKT zariadenia – 03

Komunikácia