Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 11.08.2022 23:01

Karta zákazky #001/2021-003
IKT zariadenia – 03

Informácie

ID zákazky
11364
Názov predmetu
IKT zariadenia – 03
Číslo spisu
001/2021-003
Číslo z vestníka VO
45761-MUT
Číslo z vestníka EU
2020/S 252-635537
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
31 329,70 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
32200000-5 - Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu, rozhlasové a televízne vysielanie
32400000-7 - Siete
32300000-6 - Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu
32500000-8 - Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie počítačov, notebookov, tlačiarní, IKT periférií, audiovizuálnej a prezentačnej techniky, náhradných dielov a ich príslušenstva pre Univerzitu Komenského v Bratislave a jej súčasti. Predmet zákazky je rozdelený na 8 častí:
Časť 1 - Počítače a notebooky
Časť 2 - Tlačiarne
Časť 3 - IKT periférie
Časť 4 - Webkamery
Časť 5 - Audiovizuálna a prezentačná technika
Časť 6 - Výpočtový GPU procesor
Časť 7 - GPU procesor do HPC servera
Časť 8 - Systém na nahrávanie podcastov

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk a v Prílohe č. 1 výzvy.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.04.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzita Komenského v Bratislave
Adresa
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Viktória Bebjaková
viktoria.bebjakova@uniba.sk
+421 290102035
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty

Časť 1

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
8 504,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 2

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 120,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
32320000-2 - Televízne a audiovizuálne zariadenia
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 3

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 900,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 4

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
4 980,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
32300000-6 - Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 5

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 565,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
32300000-6 - Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 6

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
7 900,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 7

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 800,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 8

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 560,70 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
32500000-8 - Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál
32400000-7 - Siete
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy