Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.04.2024 06:09

Karta obstarávania #MK/A/2021/11394
Výpočtová technika

Informácie

ID zákazky
11478
Názov predmetu
Výpočtová technika
Číslo spisu
MK/A/2021/11394
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
67 204,40 EUR
Hlavný CPV
30213300-8 - Stolový počítač
Doplňujúci CPV
30213100-6 - Prenosné počítače
30231310-3 - Ploché displeje
30237000-9 - Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

50 ks počítačov All in One, 9 ks grafických staníc, 30 ks notebookov s príslušenstvom, 60 ks LCD monitorov

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
06.04.2021 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Viktor Fenďa
viktor.fenda@kosice.sk
+421 556419244

Dokumenty