Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 14.08.2022 06:29

Karta obstarávania #1703/2021/150
Certifikácia lesov podľa schémy FSC na OZ Prešov, OZ Žarnovica a OZ Sobrance

Informácie

ID zákazky
11484
Názov predmetu
Certifikácia lesov podľa schémy FSC na OZ Prešov, OZ Žarnovica a OZ Sobrance
Číslo spisu
1703/2021/150
Číslo z vestníka VO
21025-WYS
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
77 400,00 EUR
Hlavný CPV
90714200-7 - Služby na vykonávanie environmentálneho auditu zameraného na podniky
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Vykonanie auditov v certifikačnej schéme FSC na OZ Prešov, OZ Žarnovica a OZ Sobrance na jeden certifikačný cyklus – 5 rokov. Audity a certifikáty sú riešené samostatne pre jednotlivé odštepné závody. Predmetom zákazky je vykonanie:
Na OZ Prešov
- certifikačného (recertifikačného) auditu v počte 1
- dohľadových auditov v počte 4
Na OZ Žarnovica
- predcertifikačného auditu v počte 1
- certifikačného auditu v počte 1
- dohľadových auditov v počte 4
Na OZ Sobrance
- predcertifikačného auditu v počte 1
- certifikačného auditu v počte 1
- dohľadových auditov v počte 4

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.05.2021 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
07.05.2021 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Zdenka Čupková
zdenka.cupkova@lesy.sk
+421 0905444352

Dokumenty