Stav: Ukončená

Serverový čas: 28.10.2021 00:56

Karta obstarávania #006-I/2021/VO-§117
Nákup a dodávka maliarskych farieb a pomôcok pre potreby BPMK, s.r.o.

Komunikácia