Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.04.2024 20:13

Karta obstarávania #006-I/2021/VO-§117
Nákup a dodávka maliarskych farieb a pomôcok pre potreby BPMK, s.r.o.

Informácie

ID zákazky
11625
Názov predmetu
Nákup a dodávka maliarskych farieb a pomôcok pre potreby BPMK, s.r.o.
Číslo spisu
006-I/2021/VO-§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
27 000,00 EUR
Hlavný CPV
44800000-8 - Náterové farby, laky a tmely
Doplňujúci CPV
37820000-2 - Potreby pre maliarov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka maliarskych farieb a pomôcok pre potreby BPMK, s.r.o.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Verejný obstarávateľ si bude postupne podľa svojich potrieb objednávať dodávku maliarskych farieb a pomôcok počas obdobia 12 mesiacov od dátumu účinnosti rámcovej dohody resp. do vyčerpania vysúťaženého finančného limitu.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.04.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Lukáš Bažik
lukas.bazik@bpmk.sk
+421 908118623

Dokumenty