Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.11.2023 21:32

Karta obstarávania #14/2021
Výmena osvetlenia pre hlavnú a tréningovú ľadovú plochu v Mestskom zimnom štadióne v Trnave

Informácie

ID zákazky
11640
Názov predmetu
Výmena osvetlenia pre hlavnú a tréningovú ľadovú plochu v Mestskom zimnom štadióne v Trnave
Číslo spisu
14/2021
Číslo z vestníka VO
18746-WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
119 704,11 EUR
Hlavný CPV
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
Doplňujúci CPV
31000000-6 - Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie
31500000-1 - Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je výmena svietidiel v hlavnej a tréningovej ľadovej ploche a ich napojenie na elektrickú energiu vrátane spôsobu ovládania. Súčasťou prác bude aj výmena rozvádzačov. Podrobnejší opis predmetu zákazky je dostupný v technickej správe a v ostatnej projektovej dokumentácii.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.05.2021 14:00:00
Plánované otváranie ponúk
17.05.2021 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Správa majetku mesta Trnava, p. o.
Adresa
Ulica Spartakovská 7239/1B
Trnava
91701, Slovenská republika
Procesný garant
Viktor Štrbka
viktor.strbka@smmt.trnava.sk
+421 917792185

Dokumenty