Stav: Ukončená

Serverový čas: 19.09.2021 00:21

Karta obstarávania #019/2021/VO-§117
Dodanie a montáž EZS pre ZS Ťahanovce v správe BPMK, s.r.o.

Komunikácia