Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.06.2021 05:55

Karta zákazky #12349-MUT
Nákup kameniva pre OZLT - časť A (bez dopravy) - výzva č. 9

Táto zákazka je súčasťou DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informácie

ID zákazky
11763
Názov predmetu
Nákup kameniva pre OZLT - časť A (bez dopravy) - výzva č. 9
Číslo spisu VO
12349-MUT
Číslo z vestníka VO
71/2020
Číslo z vestníka EU
2020/S 063-150381
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
10 658,00 EUR
Hlavný CPV
14212000-0 - Granuly, dryina, kamenný prach, riečny štrk, horninová drvina, drvený a mletý kameň, kamenné zmesi, štrkopieskové zmesi a iné štrkopiesky do betónu
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie kameniva bez dopravy z dôvodu stavebných prác realizovaných pre OZ Revúca. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.04.2021 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Petra Hudecová
petra.hudecova@lesy.sk
+421 905444029

Dokumenty

ČASŤ I. - Stavba: LC Demetrová-Bodnárske

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 946,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
14212000-0 - Granuly, dryina, kamenný prach, riečny štrk, horninová drvina, drvený a mletý kameň, kamenné zmesi, štrkopieskové zmesi a iné štrkopiesky do betónu
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

ČASŤ II. - Stavba: LC Hájovská

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
4 594,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
14212000-0 - Granuly, dryina, kamenný prach, riečny štrk, horninová drvina, drvený a mletý kameň, kamenné zmesi, štrkopieskové zmesi a iné štrkopiesky do betónu
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

ČASŤ III. - Stavba: LC Hiencová - OM Nad Laz.

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 153,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
14212000-0 - Granuly, dryina, kamenný prach, riečny štrk, horninová drvina, drvený a mletý kameň, kamenné zmesi, štrkopieskové zmesi a iné štrkopiesky do betónu
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

ČASŤ IV. - Stavba: MES Muráň

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 965,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
14212000-0 - Granuly, dryina, kamenný prach, riečny štrk, horninová drvina, drvený a mletý kameň, kamenné zmesi, štrkopieskové zmesi a iné štrkopiesky do betónu
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy