Stav: Ukončená

Serverový čas: 14.08.2022 05:20

Karta obstarávania #024/2021/VO-§117
Nákup a dodávka pracovných prostriedkov (OOPP) pre zamestnancov BPMK, s.r.o.

Komunikácia