Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.12.2023 19:54

Karta obstarávania #024/2021/VO-§117
Nákup a dodávka pracovných prostriedkov (OOPP) pre zamestnancov BPMK, s.r.o.

Informácie

ID zákazky
11796
Názov predmetu
Nákup a dodávka pracovných prostriedkov (OOPP) pre zamestnancov BPMK, s.r.o.
Číslo spisu
024/2021/VO-§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
10 000,00 EUR
Hlavný CPV
18110000-3 - Pracovné odevy
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Nákup a dodávka pracovných prostriedkov (OOPP) pre zamestnancov BPMK, s.r.o.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Úspešnému uchádzačovi bude verejný obstarávateľ vystavovať opakované objednávky podľa svojich potrieb v priebehu r.2021.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.04.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Ladislav Lipták
ladislav.liptak@bpmk.sk
+421 557871350

Dokumenty