Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.06.2021 09:36

Karta DNS #DNS 001
Tlačiarenské a distribučné služby

Informácie

ID zákazky
11855
Názov predmetu
Tlačiarenské a distribučné služby
Číslo spisu VO
DNS 001
Druh postupu
DNS
Typ obstarávania
DNS
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
468 793,00 EUR
Hlavný CPV
79824000-6 - Tlačiarenské a distribučné služby
Doplňujúci CPV
79553000-5 - DTP služby
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS bude najmä dodávka tlačovín, plagátov, letákov, brožúr a iných výtlačkov v
rôznych vyhotoveniach a kvalitách podľa požiadaviek v jednotlivých výzvach, a to buď na základe dodaného tlačového
podkladu alebo ako DTP služba na základe vstupnej požiadavky. Predmetom zákazky bude aj prípadná distribúcia týchto
tlačovín najmä do pobočiek verejného obstarávateľa v krajských mestách, pričom požiadavka na dodanie dopravu bude
uvedená v príslušnej výzve.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
05.07.2021 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
05.07.2021 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Adresa
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Martin Boržík
martin.borzik1@vszp.sk
+421 220824711

Dokumenty