Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.10.2023 06:50

Karta obstarávania #027/2021/VO-§117
Kanalizačné služby pre potreby BPMK, s.r.o.

Komunikácia