Stav: Ukončená

Serverový čas: 28.09.2021 16:12

Karta obstarávania #027/2021/VO-§117
Kanalizačné služby pre potreby BPMK, s.r.o.

Komunikácia