Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.04.2024 20:34

Karta obstarávania #027/2021/VO-§117
Kanalizačné služby pre potreby BPMK, s.r.o.

Informácie

ID zákazky
11888
Názov predmetu
Kanalizačné služby pre potreby BPMK, s.r.o.
Číslo spisu
027/2021/VO-§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
25 000,00 EUR
Hlavný CPV
90400000-1 - Kanalizačné služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Kanalizačné služby pre potreby BPMK, s.r.o.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o poskytovaní služieb do 31.12.2021.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.04.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Ladislav Lipták
ladislav.liptak@bpmk.sk
+421 557871350

Dokumenty