Stav: Zrušená

Serverový čas: 18.09.2021 18:45

Karta zákazky #IKT/NCZI/2020-007a
IKT/NCZI/2020-007 Kritický HW a SW pre prevádzku eZdravia

Táto zákazka je súčasťou DNS #IKT/NCZI/2020 IKT pre potreby NCZI

Informácie

ID zákazky
11894
Názov predmetu
IKT/NCZI/2020-007 Kritický HW a SW pre prevádzku eZdravia
Kategória DNS
kancelárske stroje a počítačové zariadenia
Číslo spisu
IKT/NCZI/2020-007a
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
139 192,60 EUR
Hlavný CPV
30000000-9 - Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je kúpa nových nepoužitých zariadení, vrátane dodania na miesto plnenia verejného obstarávateľa.
Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.05.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
03.05.2021 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Národné centrum zdravotníckych informácií
Adresa
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Miriama Ištvánová
miriama.istvanova@nczisk.sk
+421 918184678

Dokumenty