Stav: Ukončená

Serverový čas: 21.01.2022 02:29

Karta obstarávania #MAGS OVO 51406/2021
Nákup komunálnej techniky 2 - 22 ks podvozkov a 52 ks nadstavieb

Komunikácia