Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.02.2024 04:40

Karta obstarávania #2021-42
Dodávka kyseliny soľnej technickej HCL 30/33% a hydroxidu sodného tekutého NaOH 47,5%, kyseliny sírovej H2SO4 37% AKU a kyseliny citrónovej monohydrát C₆H₈O₇. H2O.

Informácie

ID zákazky
11947
Názov predmetu
Dodávka kyseliny soľnej technickej HCL 30/33% a hydroxidu sodného tekutého NaOH 47,5%, kyseliny sírovej H2SO4 37% AKU a kyseliny citrónovej monohydrát C₆H₈O₇. H2O.
Číslo spisu
2021-42
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Predpokladaná hodnota
73 024,80 EUR
Hlavný CPV
24311000-7 - Chemické prvky, anorganické kyseliny a zlúčeniny
Doplňujúci CPV
24311520-8 - Hydroxid sodný
24311400-1 - Chlórovodík, anorganické kyseliny, oxid kremičitý a oxid siričitý
24311411-1 - Kyselina sírová
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup a dodanie:
Časť 1 - kyseliny soľnej technickej HCL 30/33% v množstve 220 000 kg s dodávkou do miesta
určenia (množstvo v kg na 36 mesiacov).

Časť 2 - hydroxidu sodného tekutého NaOH 47,5% v množstve 72 000 kg s dodávkou do miesta
určenia (množstvo v kg na 36 mesiacov).

Časť 3 - kyseliny sírovej H2SO4 37% AKU v množstve 3840 kg s dodávkou do miesta určenia
(množstvo v kg na 36 mesiacov).

Časť 4 - kyseliny citrónovej monohydrát C₆H₈O₇. H2O v množstve 6000 kg s dodávkou do
miesta určenia (množstvo v kg na 36 mesiacov)
v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1 Technická špecifikácia podľa špecifikácie obstarávateľa.

Rámcová zmluva na 36 mesiacov, plnenie na základe čiastkových objednávok podľa potreby obstarávateľa.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.04.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Machalíková
machalikova@olo.sk
+421 918110142

Dokumenty

Kyselina soľná technická- HCL 30/33% v množstve 220 000 kg

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
36 300,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
24311000-7 - Chemické prvky, anorganické kyseliny a zlúčeniny
Doplňujúci CPV
24311400-1 - Chlórovodík, anorganické kyseliny, oxid kremičitý a oxid siričitý
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Hydroxid sodny tekutý- NaOH 47,5% v množstve 72 000 kg

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
27 216,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
24311000-7 - Chemické prvky, anorganické kyseliny a zlúčeniny
Doplňujúci CPV
24311400-1 - Chlórovodík, anorganické kyseliny, oxid kremičitý a oxid siričitý
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Kyselina sírová - H2S O4 37% AKU v množstve 3840 kg

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 708,80 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
24311000-7 - Chemické prvky, anorganické kyseliny a zlúčeniny
Doplňujúci CPV
24311411-1 - Kyselina sírová
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Kyselina citrónová monohydrát C6H8O7 . H2O - v množstve 6000 kg

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
7 800,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
24311000-7 - Chemické prvky, anorganické kyseliny a zlúčeniny
Doplňujúci CPV
39831240-0 - Zlúčeniny na čistenie
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody