Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.06.2021 08:09

Karta obstarávania #10/2021/JH
Lieky ATC skupiny L01DB01

Informácie

ID zákazky
11961
Názov predmetu
Lieky ATC skupiny L01DB01
Číslo spisu VO
10/2021/JH
Číslo z vestníka VO
22309-MST
Číslo z vestníka EU
2021/S 081-208026
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
953 568,00 EUR
Hlavný CPV
33652000-5 - Antineoplastické a imunomodulačné činidlá
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmetom zákazky je jeden liek.
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Stručný opis obstarávania

Lieky ATC skupiny L01DB01

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
24.05.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
24.05.2021 11:30:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Adresa
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Jana Hosová
jana.hosova@vszp.sk
+421 220824515

Dokumenty