Stav: Ukončená

Serverový čas: 04.06.2023 17:15

Karta obstarávania #274/2021
Prenájom a servis čistiacich a odmasťovacích zariadení pre strediská SŤÚ a SÚATaTV

Komunikácia