Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.01.2023 09:30

Karta obstarávania #44-2021
Automatizovaný systém váženia

Informácie

ID zákazky
12034
Názov predmetu
Automatizovaný systém váženia
Číslo spisu
44-2021
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
72262000-9 - Vývoj softvéru
Doplňujúci CPV
72000000-5 - Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia automatizovaného systému váženia vozidiel s odpadom bez zásahu obsluhy, na existujúcu vážiacu techniku.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
10.05.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
10.05.2021 10:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Slávka Hajčaková
hajcakova@olo.sk
+421 918110143

Dokumenty