Stav: Ukončená

Serverový čas: 28.10.2021 00:13

Karta obstarávania #MAGS OVO 128003/2021
Vyznačovanie BUS pruhov

Informácie

ID zákazky
12128
Názov predmetu
Vyznačovanie BUS pruhov
Číslo spisu
MAGS OVO 128003/2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
22 240,00 EUR
Hlavný CPV
45233221-4 - Natieračské práce povrchu vozoviek
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je realizácia BUS pruhov podľa projektov organizácie dopravy odsúhlasených cestným správnym orgánom na prieťahoch štátnych ciest I., II., III. triedy a miestnych komunikáciách I. a II. triedy na území Hlavného mesta SR Bratislavy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Výsledkom bude objednávka

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
24.05.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
24.05.2021 10:01:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Zuzana Jamnická
zuzana.jamnicka@bratislava.sk
+421 259356295

Dokumenty