Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 27.07.2021 01:29

Karta zákazky #119/2020
Výzva č. 2 „Zabezpečenie odberu, prepravy a spracovanie ostatného odpadu kat. číslo a 19 01 12 (škvara)"

Komunikácia