Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 06.12.2022 02:58

Karta zákazky #119/2020
Výzva č. 2 „Zabezpečenie odberu, prepravy a spracovanie ostatného odpadu kat. číslo a 19 01 12 (škvara)"

Informácie

ID zákazky
12219
Názov predmetu
Výzva č. 2 „Zabezpečenie odberu, prepravy a spracovanie ostatného odpadu kat. číslo a 19 01 12 (škvara)"
Číslo spisu
119/2020
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
896 875,00 EUR
Hlavný CPV
90510000-5 - Likvidácia a spracovanie odpadu
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
24.05.2021 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
24.05.2021 11:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Alexander Kanóc
kanoc@olo.sk
+421 949007350

Dokumenty