Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.09.2023 19:57

Karta obstarávania #785/2021
Osobné ochranné pracovné prostriedky 21/22

Informácie

ID zákazky
12542
Názov predmetu
Osobné ochranné pracovné prostriedky 21/22
Číslo spisu
785/2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
68 589,40 EUR
Hlavný CPV
18100000-0 - Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov – pracovného odevu, pracovnej obuvi a pracovných pomôcok bližšie opísaných a špecifikovaných v Prílohe č. 2 tejto výzvy. Požadované veľkosti a množstvá budú upresňované v jednotlivých čiastkových objednávkach.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Sociálne zodpovedné obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.06.2021 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Adresa
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Tóthová
alena.tothova@dpmk.sk
+421 556407346

Dokumenty