Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.06.2021 09:33

Karta DNS #SPU-SM-1
Spotrebný materiál do laboratórií

Informácie

ID zákazky
12544
Názov predmetu
Spotrebný materiál do laboratórií
Číslo spisu VO
SPU-SM-1
Číslo z vestníka VO
126/2021 pod číslom 28046-MUT dňa 26. 5. 2021
Číslo z vestníka EU
2021/S 099-260761
Druh postupu
DNS
Typ obstarávania
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
1 114 400,00 EUR
Hlavný CPV
33790000-4 - Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar
Doplňujúci CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
38000000-5 - Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)
38437000-7 - Laboratórne pipety a príslušenstvo
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, v rámci ktorého sa budú vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na obstaranie nasledovných tovarov (uvedené príkladom): spotrebný materiál ako rôzne druhy pipiet, kadičiek, skúmaviek, baniek, odmerných valcov, mikroskopických skiel, kultivačných fliaš, filtrov, ihiel, špičiek, stojanov a iného materiálu určeného do laboratórií.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Poznámka

Konkrétna zákazka zadávaná v rámci zriadeného DNS môže byť vyhlásená ako zelené verejné obstarávanie, v závislosti od konkrétneho predmetu zákazky. Bližšie informácie budú určené v konkrétnej výzve na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS.

Zelené VO

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
22.06.2021 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
22.06.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa
Tr. A. Hlinku 2
Nitra
949 76, Slovenská republika
Procesný garant
Veronika Dobiášová
spu.dobiasova@proebiz.com
+421 908283860

Dokumenty