Stav: Ukončená

Serverový čas: 14.07.2024 18:54

Karta obstarávania #031/2021/VO-§117
Dodávka a montáž mechanických zábran ochranných sieti proti sadaniu a hniezdeniu vtáctva .

Informácie

ID zákazky
12685
Názov predmetu
Dodávka a montáž mechanických zábran ochranných sieti proti sadaniu a hniezdeniu vtáctva .
Číslo spisu
031/2021/VO-§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
18 400,00 EUR
Hlavný CPV
34928120-5 - Komponenty prekážok
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Dodávka a montáž mechanických zábran ochranných sieti proti sadaniu a hniezdeniu vtáctva na budove MMK , Trieda SNP 48/A, Košice.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Úspešnému uchádzačovi bude vystavená objednávka za účelom dodania predmetu zákazky.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
11.06.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Ladislav Lipták
ladislav.liptak@bpmk.sk
+421 557871350

Dokumenty