Stav: Ukončená

Serverový čas: 16.06.2019 02:57

Karta obstarávania #08135/2018/ODDVO
Rekonštrukcie ciest III. triedy BBSK - Cesta III/2568 Trpín-Cerovo - vybraté úseky

Informácie

ID zákazky
1269
Názov predmetu
Rekonštrukcie ciest III. triedy BBSK - Cesta III/2568 Trpín-Cerovo - vybraté úseky
Číslo spisu VO
08135/2018/ODDVO
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
131 125,00 EUR
Hlavný CPV
45233223-8 - Obnova povrchu vozoviek
Doplňujúci CPV
45233200-1 - Rôzne práce vrchnej stavby
45233142-6 - Práce na oprave ciest
45233141-9 - Práce na údržbe ciest
90610000-6 - Služby na čistenie a zametanie ulíc
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác, rekonštrukcie ciest III. triedy v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Stavebné práce budú na ceste III/2568 Trpín-Cerovo v okrese Krupina, staničenie v km 0,180-4,412 (vybraté úseky), dĺžka úseku 2,100 km. Jedná sa o nasledovné stavebné práce : čistenie vozovky-zametanie, spojovací postrek, frézovanie, pokládka ACo 11 a ACL 16 s dovozom a rozprestretím.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.10.2018 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ľubica Kapustová
lubica.kapustova@bbsk.sk
+421 484325572

Dokumenty