Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.06.2021 07:53

Karta obstarávania #RadimPala_3
Výstavba odborných učeben ZŠ Bruntál, Okružní 38 – stavební práce

Informácie

ID zákazky
12829
Názov predmetu
Výstavba odborných učeben ZŠ Bruntál, Okružní 38 – stavební práce
Číslo spisu VO
RadimPala_3
Druh postupu
Podlimitní režim
Typ obstarávania
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
16 700 000,00 Kč
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Predmet obstarávania

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce, popsané podrobněji v zadávací dokumentaci.

Stručný opis obstarávania

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce, které zahrnují zastřešení dvou atrií ve vnitrobloku a přístavby dvou dílen.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky
Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie (SZVO)

Áno

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
30.06.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
30.06.2021 10:01:00
Lehota viazanosti ponuky
29.10.2021

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Město Bruntál
Adresa
Nádražní 20
Bruntál
792 01, Česká republika
Procesný garant
Radim Pala
azzakazka@email.cz
+420 773204154
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.