Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.12.2022 01:28

Karta obstarávania #63/2021
Mleté biele (nehasené) vápno - CaO

Informácie

ID zákazky
12842
Názov predmetu
Mleté biele (nehasené) vápno - CaO
Číslo spisu
63/2021
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Hlavný CPV
44921210-7 - Vápno v prášku
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka presného množstva mletého bieleho (nehaseného) vápna - CaO do miesta určenia v závode ZEVO na obdobie 12 mesiacov. Predpokladané množstvo jednorazovo dodávaného mletého bieleho (nehaseného) vápna - CaO je 25 – 30 t. Vo výnimočných prípadoch (pred technologickou odstávkou) musí byť možnosť jednorazovej dodávky cca 10 ton CaO. Odhadované množstvo je 1 300 t za rok.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
16.06.2021 14:00:00
Plánované otváranie ponúk
16.06.2021 14:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Alexander Kanóc
kanoc@olo.sk
+421 949007350

Dokumenty