Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.09.2021 20:22

Karta obstarávania #MAGS OVO 54484/2021
Výmena zdroja tepla na Gorkého 17

Informácie

ID zákazky
12859
Názov predmetu
Výmena zdroja tepla na Gorkého 17
Číslo spisu
MAGS OVO 54484/2021
Číslo z vestníka VO
31784 - WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
79 167,00 EUR
Hlavný CPV
45331110-0 - Inštalovanie kotlov
Doplňujúci CPV
45000000-7 - Stavebné práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je výmena zdroja tepla a výmena riadiaceho systému kotolne v rozsahu bližšie definovanom v súťažných podkladoch a v ich prílohách.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
05.08.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
05.08.2021 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Eva Sabová
eva.sabova@bratislava.sk
+421 259356272

Dokumenty