Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.09.2023 22:01

Karta obstarávania #180/2021
Montáž a inštalačné práce podávacieho a prechodového stola

Informácie

ID zákazky
12922
Názov predmetu
Montáž a inštalačné práce podávacieho a prechodového stola
Číslo spisu
180/2021
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
82 170,00 EUR
Hlavný CPV
45111300-1 - Demontážne práce
Doplňujúci CPV
45223100-7 - Montáž kovových konštrukcií
45223110-0 - Inštalácia kovových konštrukcií
51135000-7 - Inštalácia pecí
51135110-1 - Inštalácia spaľovní odpadu
51500000-7 - Inštalácia strojov a zariadení
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je montáž zavážacieho zariadenia, podávacieho a prechodového stola v kotly K1 v závode ZEVO v Bratislave. Práce je možné realizovať jedine počas odstávky zariadenia, ktorá bude pravdepodobne od 11.09.2021 do 01.11.2021 a to jedine po dohode s technickým úsekom objednávateľa. Práce môžu trvať maximálne 20 dní.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
05.07.2021 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
05.07.2021 11:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Alexander Kanóc
kanoc@olo.sk
+421 949007350

Dokumenty